Shot Chart

 • Jamal Murray makes layup (Nikola Jokic assists)
 • Jamal Murray makes 9-foot two point shot
 • Nikola Jokic makes 8-foot jumper (Will Barton assists)
 • Gary Harris makes driving layup (Nikola Jokic assists)
 • Will Barton misses 26-foot three point jumper
 • Paul Millsap makes two point shot (Nikola Jokic assists)
 • Paul Millsap misses 26-foot three point jumper
 • JaMychal Green misses 23-foot three point jumper
 • JaMychal Green makes 26-foot three point jumper (Monte Morris assists)
 • JaMychal Green misses 27-foot three point jumper
 • JaMychal Green misses 26-foot three point jumper
 • JaMychal Green makes tip shot
 • Monte Morris makes two point shot
 • Nikola Jokic makes driving layup
 • Monte Morris makes two point shot (Facundo Campazzo assists)
 • Gary Harris makes jumper (Monte Morris assists)
 • Monte Morris misses 26-foot three point jumper
 • Paul Millsap makes 26-foot three point jumper (Gary Harris assists)
 • Gary Harris makes 23-foot three point jumper (Jamal Murray assists)
 • Will Barton misses driving layup
 • Will Barton makes layup
 • Nikola Jokic makes 16-foot jumper (Jamal Murray assists)
 • Paul Millsap misses 26-foot three point jumper
 • Will Barton misses 2-foot hook shot
 • Will Barton makes tip shot
 • Jamal Murray misses 14-foot pullup jump shot
 • Will Barton makes 16-foot pullup jump shot (Jamal Murray assists)
 • Nikola Jokic misses layup
 • Will Barton makes 1-foot two point shot
 • Paul Millsap makes two point shot (Nikola Jokic assists)
 • Nikola Jokic makes two point shot
 • Gary Harris misses 24-foot three point jumper
 • Gary Harris misses driving layup
 • Monte Morris makes 16-foot pullup jump shot
 • Isaiah Hartenstein misses tip shot
 • PJ Dozier makes 13-foot pullup jump shot
 • JaMychal Green misses 26-foot three point jumper
 • Monte Morris misses driving floating jump shot
 • JaMychal Green misses 19-foot jumper
 • Isaiah Hartenstein misses tip shot
 • Isaiah Hartenstein makes alley oop dunk shot (PJ Dozier assists)
 • JaMychal Green makes 19-foot jumper
 • Isaiah Hartenstein makes dunk (JaMychal Green assists)
 • Facundo Campazzo makes three point jumper (Monte Morris assists)
 • Monte Morris misses two point shot
 • PJ Dozier misses 25-foot three point jumper
 • Facundo Campazzo misses 27-foot three point jumper
 • Monte Morris misses 27-foot three point jumper
 • PJ Dozier makes 26-foot three point jumper (Monte Morris assists)
 • Monte Morris makes two point shot
 • Zeke Nnaji misses layup
 • Zeke Nnaji makes tip shot
 • Tyrese Maxey makes driving floating jump shot
 • Dakota Mathias misses 28-foot three point jumper
 • Tyrese Maxey misses 17-foot pullup jump shot
 • Danny Green misses 23-foot three point jumper
 • Danny Green misses two point shot
 • Danny Green makes 28-foot three pointer
 • Tyrese Maxey makes 22-foot pullup jump shot
 • Paul Reed makes 7-foot hook shot
 • Isaiah Joe makes 23-foot three point shot (Tyrese Maxey assists)
 • Tyrese Maxey makes 8-foot driving floating jump shot
 • Tyrese Maxey misses 14-foot pullup jump shot
 • Paul Millsap blocks Paul Reed 's 5-foot layup
 • Danny Green misses 12-foot two point shot
 • Isaiah Joe misses two point shot
 • Tony Bradley makes two point shot
 • Isaiah Hartenstein blocks Tyrese Maxey 's 4-foot driving layup
 • Tyrese Maxey makes dunk (Paul Reed assists)
 • Isaiah Joe makes 28-foot three point jumper (Tyrese Maxey assists)
 • Paul Reed misses 23-foot three point jumper
 • Dakota Mathias misses 19-foot jumper
 • Tyrese Maxey misses 27-foot three point pullup jump shot
 • Isaiah Joe makes 28-foot three point jumper (Dakota Mathias assists)
 • Tyrese Maxey misses 27-foot three point pullup jump shot
 • Dwight Howard misses 4-foot hook shot
 • Tyrese Maxey misses driving floating jump shot
 • Tyrese Maxey misses running pullup jump shot
 • Monte Morris blocks Isaiah Joe 's 7-foot driving floating jump shot
 • PJ Dozier blocks Paul Reed 's 12-foot jumper
 • Dwight Howard makes 1-foot alley oop dunk shot (Danny Green assists)
 • Dakota Mathias makes 17-foot driving floating jump shot
 • Isaiah Joe makes 15-foot pullup jump shot (Danny Green assists)
 • Tyrese Maxey misses 15-foot pullup jump shot
 • Danny Green misses two point shot
 • Danny Green misses tip shot
 • Dwight Howard makes two point shot
 • Isaiah Joe misses 23-foot three point jumper
 • Tyrese Maxey makes driving layup (Tony Bradley assists)
 • Tyrese Maxey makes two point shot
 • Tyrese Maxey makes 18-foot pullup jump shot (Danny Green assists)
 • Dakota Mathias makes 28-foot three point jumper (Dwight Howard assists)
 • Tony Bradley makes 2-foot layup (Tyrese Maxey assists)
 • Tyrese Maxey makes 27-foot three pointer
 • Will Barton blocks Paul Reed 's 4-foot layup
 • Paul Reed misses two point shot
 • Paul Reed makes tip shot
 • Tyrese Maxey misses 29-foot three point pullup jump shot
 • Isaiah Joe misses 26-foot step back jumpshot
 • Dakota Mathias makes 22-foot jumper (Danny Green assists)
 • Tyrese Maxey makes 21-foot pullup jump shot (Danny Green assists)
 • Danny Green misses layup
 • Isaiah Hartenstein blocks Tony Bradley 's 23-foot three point jumper
 • Danny Green makes two point shot (Isaiah Joe assists)
 • Tony Bradley makes layup (Dakota Mathias assists)
 • Dakota Mathias makes 27-foot three pointer
 • Isaiah Joe misses driving floating jump shot
 • Isaiah Joe misses 27-foot three point jumper
 • Paul Reed misses dunk
 • Dwight Howard makes 26-foot three point jumper
 • Isaiah Joe misses 24-foot three point jumper
 • Paul Reed makes dunk (Dakota Mathias assists)
 • Tyrese Maxey makes 29-foot three point jumper (Paul Reed assists)
 • Tyrese Maxey makes 28-foot three pointer
 • Vlatko Cancar blocks Tyrese Maxey's driving layup
 • Tony Bradley makes tip shot
 • timeteamPLAYSCORE
  11:59Dwight Howard jump ball violation0 - 0
  11:52Jamal Murray makes layup (Nikola Jokic assists)2 - 0
  11:34Tyrese Maxey makes driving floating jump shot2 - 2
  11:19Jamal Murray makes 9-foot two point shot4 - 2
  11:03Isaiah Joe bad pass (Paul Millsap steals)4 - 2
  10:52Nikola Jokic makes 8-foot jumper (Will Barton assists)6 - 2
  10:40Dakota Mathias misses 28-foot three point jumper6 - 2
  10:36Nikola Jokic defensive rebound6 - 2
  10:29Jamal Murray makes layup (Nikola Jokic assists)8 - 2
  10:15Tyrese Maxey misses 17-foot pullup jump shot8 - 2
  10:12Paul Millsap defensive rebound8 - 2
  10:01Gary Harris makes driving layup (Nikola Jokic assists)10 - 2
  9:5376ers Full timeout10 - 2
  9:39Danny Green misses 23-foot three point jumper10 - 2
  9:36Dwight Howard offensive rebound10 - 2
  9:30Danny Green misses two point shot10 - 2
  9:28Nikola Jokic defensive rebound10 - 2
  9:23Will Barton makes two point shot (Nikola Jokic assists)12 - 2
  9:06Danny Green makes 28-foot three pointer12 - 5
  8:57Will Barton bad pass (Danny Green steals)12 - 5
  8:52Dakota Mathias misses running pullup jump shot12 - 5
  8:49Isaiah Joe offensive rebound12 - 5
  8:37Tyrese Maxey makes 22-foot pullup jump shot12 - 7
  8:23Tyrese Maxey shooting foul12 - 7
  8:23Will Barton makes free throw 1 of 213 - 7
  8:23Paul Reed enters the game for Dakota Mathias13 - 7
  8:23Will Barton makes free throw 2 of 214 - 7
  8:08Nikola Jokic shooting foul14 - 7
  8:08Dwight Howard makes free throw 1 of 214 - 8
  8:08Dwight Howard makes free throw 2 of 214 - 9
  7:51Will Barton misses 26-foot three point jumper14 - 9
  7:47Dwight Howard defensive rebound14 - 9
  7:43Danny Green misses running pullup jump shot14 - 9
  7:41Paul Reed offensive rebound14 - 9
  7:36Paul Reed makes 7-foot hook shot14 - 11
  7:24Paul Millsap makes two point shot (Nikola Jokic assists)16 - 11
  7:10Danny Green misses 24-foot three point jumper16 - 11
  7:09Nuggets defensive team rebound16 - 11
  7:09Paul Reed loose ball foul16 - 11
  6:55Danny Green blocks Jamal Murray 's 24-foot three point jumper16 - 11
  6:50Dwight Howard defensive rebound16 - 11
  6:47Isaiah Joe makes 23-foot three point shot (Tyrese Maxey assists)16 - 14
  6:28Gary Harris out of bounds bad pass turnover16 - 14
  6:07Dwight Howard lost ball turnover (Paul Millsap steals)16 - 14
  5:57Dwight Howard personal foul16 - 14
  5:50Gary Harris makes 24-foot three point jumper (Will Barton assists)19 - 14
  5:43Nikola Jokic personal foul19 - 14
  5:43Tony Bradley enters the game for Dwight Howard19 - 14
  5:43JaMychal Green enters the game for Nikola Jokic19 - 14
  5:36Tyrese Maxey makes 8-foot driving floating jump shot19 - 16
  5:16Paul Millsap misses two point shot19 - 16
  5:13Danny Green defensive rebound19 - 16
  5:05Tyrese Maxey misses 14-foot pullup jump shot19 - 16
  5:02Paul Reed offensive rebound19 - 16
  5:01Paul Millsap blocks Paul Reed 's 5-foot layup19 - 16
  5:0176ers offensive team rebound19 - 16
  4:56Danny Green misses 12-foot two point shot19 - 16
  4:54JaMychal Green defensive rebound19 - 16
  4:49Paul Millsap misses 26-foot three point jumper19 - 16
  4:45Tony Bradley defensive rebound19 - 16
  4:32Isaiah Joe misses two point shot19 - 16
  4:31Tony Bradley offensive rebound19 - 16
  4:30Tony Bradley makes two point shot19 - 18
  4:30Nuggets Full timeout19 - 18
  4:30Isaiah Hartenstein enters the game for Paul Millsap19 - 18
  4:13JaMychal Green misses 23-foot three point jumper19 - 18
  4:10Tyrese Maxey defensive rebound19 - 18
  3:55Isaiah Hartenstein blocks Tyrese Maxey 's 4-foot driving layup19 - 18
  3:5576ers offensive team rebound19 - 18
  3:48Paul Reed lost ball turnover (Will Barton steals)19 - 18
  3:45Danny Green personal foul19 - 18
  3:45Monte Morris enters the game for Gary Harris19 - 18
  3:45Dakota Mathias enters the game for Danny Green19 - 18
  3:35JaMychal Green misses layup19 - 18
  3:34JaMychal Green offensive rebound19 - 18
  3:30Will Barton bad pass (Tyrese Maxey steals)19 - 18
  3:26Tyrese Maxey makes dunk (Paul Reed assists)19 - 20
  3:11Dakota Mathias personal foul19 - 20
  3:11JaMychal Green makes free throw 1 of 220 - 20
  3:11PJ Dozier enters the game for Will Barton20 - 20
  3:11JaMychal Green makes free throw 2 of 221 - 20
  2:54Isaiah Joe makes 28-foot three point jumper (Tyrese Maxey assists)21 - 23
  2:43JaMychal Green makes 26-foot three point jumper (Monte Morris assists)24 - 23
  2:31Paul Reed misses 23-foot three point jumper24 - 23
  2:28PJ Dozier defensive rebound24 - 23
  2:17Jamal Murray misses 15-foot step back jumpshot24 - 23
  2:13Tony Bradley defensive rebound24 - 23
  2:05Isaiah Joe misses 26-foot three point jumper24 - 23
  2:02PJ Dozier defensive rebound24 - 23
  1:55JaMychal Green misses 27-foot three point jumper24 - 23
  1:52Tony Bradley defensive rebound24 - 23
  1:31Dakota Mathias misses 19-foot jumper24 - 23
  1:29JaMychal Green defensive rebound24 - 23
  1:23JaMychal Green misses 26-foot three point jumper24 - 23
  1:20Tony Bradley defensive rebound24 - 23
  1:09Tyrese Maxey misses 27-foot three point pullup jump shot24 - 23
  1:07JaMychal Green defensive rebound24 - 23
  52.1Jamal Murray misses 8-foot two point shot24 - 23
  49.5JaMychal Green offensive rebound24 - 23
  49.5JaMychal Green makes tip shot26 - 23
  32.7Isaiah Joe makes 28-foot three point jumper (Dakota Mathias assists)26 - 26
  14.1Monte Morris makes two point shot28 - 26
  3.8Jamal Murray personal foul28 - 26
  3.8Facundo Campazzo enters the game for Jamal Murray28 - 26
  0.0Tyrese Maxey misses 27-foot three point pullup jump shot28 - 26
  0.076ers offensive team rebound28 - 26
  0.0End of the 1st Quarter28 - 26
 • timeteamPLAYSCORE
  12:00Danny Green enters the game for Paul Reed28 - 26
  12:00Nikola Jokic enters the game for Isaiah Hartenstein28 - 26
  11:40Tyrese Maxey makes 4-foot two point shot28 - 28
  11:21Tony Bradley blocks Nikola Jokic 's 4-foot hook shot28 - 28
  11:17Nikola Jokic offensive rebound28 - 28
  11:16Nikola Jokic makes 3-foot two point shot30 - 28
  10:55Tyrese Maxey makes 12-foot driving floating jump shot30 - 30
  10:38JaMychal Green out of bounds lost ball turnover30 - 30
  10:38Dwight Howard enters the game for Tony Bradley30 - 30
  10:18Isaiah Joe misses 27-foot three point jumper30 - 30
  10:14Dwight Howard offensive rebound30 - 30
  10:12Dwight Howard misses 4-foot hook shot30 - 30
  10:10Nikola Jokic defensive rebound30 - 30
  10:09Dwight Howard personal foul30 - 30
  9:52Nikola Jokic makes driving layup32 - 30
  9:42Tyrese Maxey misses driving floating jump shot32 - 30
  9:39Monte Morris defensive rebound32 - 30
  9:36Facundo Campazzo out of bounds bad pass turnover32 - 30
  9:3676ers Full timeout32 - 30
  9:18Tyrese Maxey makes 1-foot two point shot32 - 32
  8:56Monte Morris misses 11-foot pullup jump shot32 - 32
  8:53Tyrese Maxey defensive rebound32 - 32
  8:49Tyrese Maxey misses running pullup jump shot32 - 32
  8:45Facundo Campazzo defensive rebound32 - 32
  8:43Monte Morris makes two point shot (Facundo Campazzo assists)34 - 32
  8:43Tyrese Maxey shooting foul34 - 32
  8:43Monte Morris makes free throw 1 of 135 - 32
  8:34Danny Green offensive foul35 - 32
  8:34Danny Green turnover35 - 32
  8:34Gary Harris enters the game for JaMychal Green35 - 32
  8:28Gary Harris makes jumper (Monte Morris assists)37 - 32
  8:2876ers Full timeout38 - 32
  8:28Paul Reed enters the game for Tyrese Maxey37 - 32
  8:13Monte Morris blocks Isaiah Joe 's 7-foot driving floating jump shot37 - 32
  8:09Paul Reed offensive rebound37 - 32
  8:08PJ Dozier blocks Paul Reed 's 12-foot jumper37 - 32
  8:04PJ Dozier defensive rebound37 - 32
  8:00Monte Morris misses 26-foot three point jumper37 - 32
  7:56Danny Green defensive rebound37 - 32
  7:47Dwight Howard makes 1-foot alley oop dunk shot (Danny Green assists)37 - 34
  7:25Isaiah Joe shooting foul37 - 34
  7:25Gary Harris misses free throw 1 of 237 - 34
  7:25Nuggets offensive team rebound37 - 34
  7:25Paul Millsap enters the game for PJ Dozier37 - 34
  7:25Gary Harris misses free throw 2 of 237 - 34
  7:22Dwight Howard defensive rebound37 - 34
  7:13Dakota Mathias makes 17-foot driving floating jump shot37 - 36
  7:13Gary Harris shooting foul37 - 36
  7:13Will Barton enters the game for Facundo Campazzo37 - 36
  7:13Jamal Murray enters the game for Monte Morris37 - 36
  7:13Dakota Mathias misses free throw 1 of 137 - 36
  7:10Will Barton defensive rebound37 - 36
  7:00Gary Harris misses 26-foot three point jumper37 - 36
  6:56Dwight Howard defensive rebound37 - 36
  6:51Danny Green makes 27-foot running pullup jump shot37 - 39
  6:50Nuggets Full timeout37 - 39
  6:28Jamal Murray lost ball turnover (Isaiah Joe steals)37 - 39
  6:23Danny Green misses running pullup jump shot37 - 39
  6:19Paul Millsap defensive rebound37 - 39
  6:07Paul Millsap makes 26-foot three point jumper (Gary Harris assists)40 - 39
  5:55Isaiah Joe makes 15-foot pullup jump shot (Danny Green assists)40 - 41
  5:44Dakota Mathias shooting foul40 - 41
  5:44Gary Harris makes free throw 1 of 241 - 41
  5:44Tyrese Maxey enters the game for Paul Reed41 - 41
  5:44Gary Harris makes free throw 2 of 242 - 41
  5:31Isaiah Joe misses 27-foot three point jumper42 - 41
  5:28Nuggets defensive team rebound42 - 41
  5:16Jamal Murray misses 17-foot pullup jump shot42 - 41
  5:12Dwight Howard defensive rebound42 - 41
  5:05Tyrese Maxey misses 15-foot pullup jump shot42 - 41
  5:03Tyrese Maxey offensive rebound42 - 41
  5:01Dwight Howard out of bounds lost ball turnover42 - 41
  4:50Jamal Murray out of bounds lost ball turnover42 - 41
  4:34Danny Green misses two point shot42 - 41
  4:29Danny Green offensive rebound42 - 41
  4:29Danny Green misses tip shot42 - 41
  4:24Dwight Howard offensive rebound42 - 41
  4:24Dwight Howard makes two point shot42 - 43
  4:20Gary Harris makes 23-foot three point jumper (Jamal Murray assists)45 - 43
  4:06Tyrese Maxey makes 10-foot driving floating jump shot (Dakota Mathias assists)45 - 45
  3:45Will Barton misses driving layup45 - 45
  3:41Will Barton offensive rebound45 - 45
  3:39Will Barton makes layup47 - 45
  3:31Isaiah Joe misses driving floating jump shot47 - 45
  3:29Nikola Jokic defensive rebound47 - 45
  3:21Gary Harris makes 24-foot three point jumper (Nikola Jokic assists)50 - 45
  3:01Isaiah Joe misses 23-foot three point jumper50 - 45
  2:59Paul Millsap defensive rebound50 - 45
  2:59Dwight Howard loose ball foul50 - 45
  2:59Tony Bradley enters the game for Dwight Howard50 - 45
  2:59Nikola Jokic makes free throw 1 of 251 - 45
  2:59Nikola Jokic makes free throw 2 of 252 - 45
  2:45Tyrese Maxey makes driving layup (Tony Bradley assists)52 - 47
  2:29Nikola Jokic makes 16-foot jumper (Jamal Murray assists)54 - 47
  2:16Gary Harris defensive 3-seconds (technical foul)54 - 47
  2:16Danny Green misses technical free throw54 - 47
  2:1676ers offensive team rebound54 - 47
  2:07Danny Green bad pass (Will Barton steals)54 - 47
  2:03Nikola Jokic makes dunk (Will Barton assists)56 - 47
  1:46Tyrese Maxey makes 13-foot pullup jump shot (Dakota Mathias assists)56 - 49
  1:33Paul Millsap misses 26-foot three point jumper56 - 49
  1:29Tony Bradley defensive rebound56 - 49
  1:23Dakota Mathias misses 26-foot three point jumper56 - 49
  1:21Nikola Jokic defensive rebound56 - 49
  1:05Will Barton misses 2-foot hook shot56 - 49
  1:03Paul Millsap offensive rebound56 - 49
  1:01Paul Millsap misses layup56 - 49
  58.3Will Barton offensive rebound56 - 49
  58.3Will Barton makes tip shot58 - 49
  44.0Tony Bradley misses 5-foot jumper58 - 49
  43.976ers offensive team rebound58 - 49
  43.9PJ Dozier enters the game for Nikola Jokic58 - 49
  31.5Danny Green misses 26-foot three point pullup jump shot58 - 49
  27.8Gary Harris defensive rebound58 - 49
  6.2Will Barton misses 3-foot two point shot58 - 49
  3.9Tyrese Maxey defensive rebound58 - 49
  0.2Tyrese Maxey makes two point shot58 - 51
  0.2Will Barton defensive goaltending violation58 - 51
  0.0End of the 2nd Quarter58 - 51
 • timeteamPLAYSCORE
  12:00Dwight Howard enters the game for Tony Bradley58 - 51
  12:00Nikola Jokic enters the game for PJ Dozier58 - 51
  11:42Tyrese Maxey makes 18-foot pullup jump shot (Danny Green assists)58 - 53
  11:26Jamal Murray misses 14-foot pullup jump shot58 - 53
  11:24Dwight Howard defensive rebound58 - 53
  11:21Dakota Mathias steps out of bounds turnover58 - 53
  11:07Danny Green shooting foul58 - 53
  11:07Paul Millsap makes free throw 1 of 259 - 53
  11:07Paul Millsap makes free throw 2 of 260 - 53
  10:48Tyrese Maxey misses two point shot60 - 53
  10:46Jamal Murray defensive rebound60 - 53
  10:37Danny Green personal foul60 - 53
  10:29Will Barton makes driving layup62 - 53
  10:2876ers Full timeout62 - 53
  10:09Tyrese Maxey makes 17-foot driving floating jump shot (Dwight Howard assists)62 - 55
  9:54Gary Harris makes 23-foot three point jumper (Nikola Jokic assists)65 - 55
  9:35Dakota Mathias misses 18-foot pullup jump shot65 - 55
  9:33Nikola Jokic defensive rebound65 - 55
  9:26Will Barton makes 16-foot pullup jump shot (Jamal Murray assists)67 - 55
  9:00Dwight Howard misses 23-foot three point jumper67 - 55
  8:57Dwight Howard offensive rebound67 - 55
  8:54Dwight Howard bad pass (Gary Harris steals)67 - 55
  8:47Nikola Jokic misses layup67 - 55
  8:43Isaiah Joe defensive rebound67 - 55
  8:37Tyrese Maxey lost ball turnover (Will Barton steals)67 - 55
  8:21Gary Harris makes 27-foot three point jumper (Nikola Jokic assists)70 - 55
  8:01Dakota Mathias makes 28-foot three point jumper (Dwight Howard assists)70 - 58
  7:50Will Barton makes 1-foot two point shot72 - 58
  7:38Danny Green misses driving floating jump shot72 - 58
  7:38Nuggets defensive team rebound72 - 58
  7:38Dwight Howard loose ball foul72 - 58
  7:31Jamal Murray makes 26-foot three point jumper (Nikola Jokic assists)75 - 58
  7:20Jamal Murray personal foul75 - 58
  7:20Tony Bradley enters the game for Dwight Howard75 - 58
  7:13Danny Green bad pass (Jamal Murray steals)75 - 58
  7:06Gary Harris misses 27-foot three point jumper75 - 58
  7:03Tony Bradley defensive rebound75 - 58
  6:58Danny Green misses 18-foot pullup jump shot75 - 58
  6:55Paul Millsap defensive rebound75 - 58
  6:47Will Barton bad pass (Dakota Mathias steals)75 - 58
  6:39Tony Bradley makes layup (Tyrese Maxey assists)75 - 60
  6:19Jamal Murray makes 1-foot two point shot (Nikola Jokic assists)77 - 60
  6:03Dakota Mathias misses driving floating jump shot77 - 60
  6:0276ers offensive team rebound77 - 60
  6:00Tony Bradley makes 2-foot layup (Tyrese Maxey assists)77 - 62
  5:43Paul Millsap makes two point shot (Nikola Jokic assists)79 - 62
  5:35Tyrese Maxey makes 27-foot three pointer79 - 65
  5:18Dakota Mathias blocks Paul Millsap 's 2-foot layup79 - 65
  5:16Gary Harris offensive rebound79 - 65
  5:16Gary Harris steps out of bounds turnover79 - 65
  5:16Paul Reed enters the game for Dakota Mathias79 - 65
  5:16JaMychal Green enters the game for Paul Millsap79 - 65
  4:56Will Barton blocks Paul Reed 's 4-foot layup79 - 65
  4:53Paul Reed offensive rebound79 - 65
  4:52shot clock turnover79 - 65
  4:43JaMychal Green makes 27-foot three point jumper (Jamal Murray assists)82 - 65
  4:30Danny Green makes two point shot (Tyrese Maxey assists)82 - 67
  4:10Nikola Jokic bad pass (Paul Reed steals)82 - 67
  4:01Paul Reed misses two point shot82 - 67
  4:01Paul Reed offensive rebound82 - 67
  4:01Paul Reed makes tip shot82 - 69
  4:01Nuggets Full timeout82 - 69
  4:01Monte Morris enters the game for Will Barton82 - 69
  3:44Jamal Murray makes 23-foot three point jumper (Nikola Jokic assists)85 - 69
  3:26Tyrese Maxey misses 26-foot three point jumper85 - 69
  3:24Nikola Jokic defensive rebound85 - 69
  3:12Tony Bradley personal foul85 - 69
  3:02Nikola Jokic lost ball turnover (Danny Green steals)85 - 69
  2:57JaMychal Green shooting foul85 - 69
  2:57Tony Bradley misses free throw 1 of 285 - 69
  2:5776ers offensive team rebound85 - 69
  2:57Dakota Mathias enters the game for Danny Green85 - 69
  2:57Tony Bradley makes free throw 2 of 285 - 70
  2:47Nikola Jokic bad pass (Tony Bradley steals)85 - 70
  2:36Isaiah Joe misses 14-foot pullup jump shot85 - 70
  2:33Tony Bradley offensive rebound85 - 70
  2:30Paul Reed out of bounds lost ball turnover85 - 70
  2:17Nikola Jokic makes two point shot87 - 70
  2:17Tony Bradley shooting foul87 - 70
  2:17Facundo Campazzo enters the game for Jamal Murray87 - 70
  2:17Nikola Jokic makes free throw 1 of 188 - 70
  1:59Tyrese Maxey makes 8-foot pullup jump shot88 - 72
  1:48Gary Harris misses 24-foot three point jumper88 - 72
  1:44Tyrese Maxey defensive rebound88 - 72
  1:37Tyrese Maxey misses 21-foot pullup jump shot88 - 72
  1:34Gary Harris defensive rebound88 - 72
  1:27Nikola Jokic bad pass (Tyrese Maxey steals)88 - 72
  1:04Tyrese Maxey misses 29-foot three point pullup jump shot88 - 72
  1:01Nikola Jokic defensive rebound88 - 72
  48.5Gary Harris misses driving layup88 - 72
  45.9Tony Bradley defensive rebound88 - 72
  37.9Isaiah Joe misses 26-foot step back jumpshot88 - 72
  33.0Monte Morris defensive rebound88 - 72
  32.1Monte Morris makes driving floating jump shot90 - 72
  32.1Tyrese Maxey shooting foul90 - 72
  32.1PJ Dozier enters the game for Gary Harris90 - 72
  32.1Isaiah Hartenstein enters the game for Nikola Jokic90 - 72
  32.1Monte Morris makes free throw 1 of 191 - 72
  18.9Isaiah Joe misses driving floating jump shot91 - 72
  16.5JaMychal Green defensive rebound91 - 72
  0.7Monte Morris makes 16-foot pullup jump shot93 - 72
  0.0End of the 3rd Quarter93 - 72
 • timeteamPLAYSCORE
  12:00Dwight Howard enters the game for Isaiah Joe93 - 72
  12:00Danny Green enters the game for Tony Bradley93 - 72
  11:45Facundo Campazzo misses 25-foot three point pullup jump shot93 - 72
  11:40Isaiah Hartenstein offensive rebound93 - 72
  11:40Isaiah Hartenstein misses tip shot93 - 72
  11:39Isaiah Hartenstein offensive rebound93 - 72
  11:39Isaiah Hartenstein out of bounds bad pass turnover93 - 72
  11:28Dakota Mathias makes 22-foot jumper (Danny Green assists)93 - 74
  11:17PJ Dozier makes 13-foot pullup jump shot95 - 75
  10:54Danny Green misses 19-foot jumper95 - 75
  10:52PJ Dozier defensive rebound95 - 75
  10:47PJ Dozier misses two point shot95 - 75
  10:43Dwight Howard defensive rebound95 - 75
  10:29Dwight Howard lost ball turnover (Monte Morris steals)95 - 74
  10:21JaMychal Green misses 26-foot three point jumper95 - 74
  10:19PJ Dozier offensive rebound95 - 74
  10:17Facundo Campazzo misses 26-foot three point jumper95 - 74
  10:14Nuggets offensive team rebound95 - 74
  10:10Dakota Mathias personal foul95 - 74
  10:04Monte Morris misses driving floating jump shot95 - 74
  10:03Nuggets offensive team rebound95 - 74
  10:03Dwight Howard loose ball foul95 - 74
  10:03Tony Bradley enters the game for Dwight Howard95 - 74
  9:55Paul Reed blocks JaMychal Green 's 15-foot driving layup95 - 74
  9:51PJ Dozier offensive rebound95 - 74
  9:42PJ Dozier misses 19-foot jumper95 - 74
  9:38Tony Bradley defensive rebound95 - 74
  9:30Dakota Mathias misses 15-foot pullup jump shot95 - 74
  9:3076ers offensive team rebound95 - 74
  9:30Facundo Campazzo loose ball foul95 - 74
  9:30PJ Dozier personal foul95 - 74
  9:26Tyrese Maxey makes 21-foot pullup jump shot (Danny Green assists)95 - 76
  9:10JaMychal Green misses 19-foot jumper95 - 76
  9:04Isaiah Hartenstein offensive rebound95 - 76
  9:04Isaiah Hartenstein misses tip shot95 - 76
  9:04Tony Bradley defensive rebound95 - 76
  8:58Tyrese Maxey misses 20-foot pullup jump shot95 - 76
  8:5776ers offensive team rebound95 - 76
  8:53Danny Green misses layup95 - 76
  8:51Tony Bradley offensive rebound95 - 76
  8:51Isaiah Hartenstein blocks Tony Bradley 's 23-foot three point jumper95 - 76
  8:5176ers offensive team rebound95 - 76
  8:51Isaiah Joe enters the game for Tyrese Maxey95 - 76
  8:44Danny Green makes two point shot (Isaiah Joe assists)95 - 78
  8:33Isaiah Hartenstein makes alley oop dunk shot (PJ Dozier assists)97 - 78
  8:12Tony Bradley makes layup (Dakota Mathias assists)97 - 80
  7:46JaMychal Green makes 19-foot jumper99 - 80
  7:31Isaiah Hartenstein shooting foul99 - 80
  7:31Danny Green misses free throw 1 of 299 - 80
  7:3176ers offensive team rebound99 - 80
  7:31Danny Green makes free throw 2 of 299 - 81
  7:20Isaiah Hartenstein out of bounds bad pass turnover99 - 81
  7:2076ers Full timeout99 - 81
  7:20Tyrese Maxey enters the game for Paul Reed99 - 81
  7:09Isaiah Joe misses 27-foot three point jumper99 - 81
  7:05Isaiah Hartenstein defensive rebound99 - 81
  6:47Isaiah Hartenstein makes dunk (JaMychal Green assists)101 - 81
  6:33Dakota Mathias makes 27-foot three pointer101 - 84
  6:12Facundo Campazzo makes three point jumper (Monte Morris assists)104 - 84
  5:58Dakota Mathias misses two point shot104 - 84
  5:56Tony Bradley offensive rebound104 - 84
  5:53Tony Bradley out of bounds bad pass turnover104 - 84
  5:44Monte Morris misses two point shot104 - 84
  5:41Isaiah Hartenstein offensive rebound104 - 84
  5:40PJ Dozier misses 25-foot three point jumper104 - 84
  5:36PJ Dozier offensive rebound104 - 84
  5:34JaMychal Green steps out of bounds turnover104 - 84
  5:22PJ Dozier personal foul104 - 84
  5:22R.J. Hampton enters the game for JaMychal Green104 - 84
  5:14Tyrese Maxey misses driving floating jump shot104 - 84
  5:09PJ Dozier defensive rebound104 - 84
  5:08PJ Dozier offensive charge104 - 84
  5:08PJ Dozier turnover104 - 84
  5:08Paul Reed enters the game for Tony Bradley104 - 84
  5:08Dwight Howard enters the game for Danny Green104 - 84
  4:49Dwight Howard makes 19-foot two point shot (Isaiah Joe assists)104 - 86
  4:27R.J. Hampton makes 15-foot driving floating jump shot106 - 86
  4:2376ers Full timeout106 - 86
  4:12Isaiah Joe misses driving floating jump shot106 - 86
  4:08Dakota Mathias offensive rebound106 - 86
  4:06Isaiah Joe misses 27-foot three point jumper106 - 86
  4:02Paul Reed offensive rebound106 - 86
  4:00Paul Reed bad pass (Isaiah Hartenstein steals)106 - 86
  3:54Facundo Campazzo misses 27-foot three point jumper106 - 86
  3:51Isaiah Joe defensive rebound106 - 86
  3:47Paul Reed misses dunk106 - 86
  3:45Isaiah Joe offensive rebound106 - 86
  3:37Dwight Howard makes 26-foot three point jumper106 - 89
  3:24Isaiah Hartenstein makes alley oop layup (Facundo Campazzo assists)108 - 89
  3:12Dakota Mathias makes 20-foot driving floating jump shot (Tyrese Maxey assists)108 - 91
  3:12Nuggets Full timeout108 - 91
  2:57Monte Morris misses 27-foot three point jumper108 - 91
  2:5576ers defensive team rebound108 - 91
  2:41Isaiah Joe misses 24-foot three point jumper108 - 91
  2:37Facundo Campazzo defensive rebound108 - 91
  2:30PJ Dozier makes 26-foot three point jumper (Monte Morris assists)111 - 91
  2:17Tyrese Maxey lost ball turnover (Isaiah Hartenstein steals)111 - 91
  2:13Monte Morris makes two point shot113 - 91
  2:06Monte Morris personal take foul113 - 91
  2:06Tony Bradley enters the game for Dwight Howard113 - 91
  2:06Isaiah Joe makes free throw 1 of 2113 - 92
  2:06Markus Howard enters the game for Facundo Campazzo113 - 92
  2:06Bol Bol enters the game for Monte Morris113 - 92
  2:06Zeke Nnaji enters the game for Isaiah Hartenstein113 - 92
  2:06Vlatko Cancar enters the game for PJ Dozier113 - 92
  2:06Isaiah Joe makes free throw 2 of 2113 - 93
  1:48Vlatko Cancar misses 26-foot three point jumper113 - 93
  1:45Tony Bradley defensive rebound113 - 93
  1:39Paul Reed makes dunk (Dakota Mathias assists)113 - 95
  1:19Zeke Nnaji misses layup113 - 95
  1:19Zeke Nnaji offensive rebound113 - 95
  1:19Zeke Nnaji makes tip shot115 - 95
  1:03Tyrese Maxey makes 29-foot three point jumper (Paul Reed assists)115 - 98
  54.6R.J. Hampton misses 24-foot three point jumper115 - 98
  51.1Paul Reed defensive rebound115 - 98
  47.7Paul Reed lost ball turnover (Vlatko Cancar steals)115 - 98
  44.8Zeke Nnaji misses 27-foot three point jumper115 - 98
  42.0Tyrese Maxey defensive rebound115 - 98
  39.0Tyrese Maxey makes 28-foot three pointer115 - 101
  27.3Markus Howard misses 27-foot three point jumper115 - 101
  23.4Tyrese Maxey defensive rebound115 - 101
  14.4Vlatko Cancar blocks Tyrese Maxey's driving layup115 - 101
  9.3Tony Bradley offensive rebound115 - 101
  9.3Tony Bradley makes tip shot115 - 103
  0.0End of the 4th Quarter115 - 103
  0.0End of Game115 - 103